Valokuvaamo Kuvakeskus Hynninen Oy mobiiliapplikaation käyttöehdot

 

Käyttämällä mobiiliapplikaatiota sitoudut noudattamaan näitä käyttöehtoja. Mobiiliapplikaation sisältämiin palveluihin voi liittyä myös erillisiä palvelukohtaisia käyttöehtoja. Tällöin näitä mobiiliapplikaation yleisiä käyttöehtoja sovelletaan toissijaisesti.

 

  1. Tekijänoikeus, tavaramerkit ja muut immateriaalioikeudet

Mobiiliapplikaation sisällön omistaa Valokuvaamo Kuvakeskus Hynninen Oy (jäljempänä Hynninen). Mobiiliapplikaation ja sen sisältämien tietojen käyttö henkilökohtaiseen, ei-kaupalliseen tarkoitukseen on sallittua. Muutoin mobiiliapplikaation sisällön tai sen osan kopioiminen, siirtäminen, jakelu tai tallentaminen missä muodossa tahansa on kielletty ilman Hynnisen etukäteistä kirjallista suostumusta.

Lehdistötiedotteiden ja muiden julkiseksi tarkoitettujen asiakirjojen käyttö julkiseen tiedonvälitykseen hyvän tavan mukaisissa asiayhteyksissä on sallittu, kun tiedon lähde mainitaan.

 

  1. Oikeus muutoksiin

Hynnisellä on oikeus muuttaa mobiiliapplikaation käyttöehtoja, sisältöä tai palveluita ilman ennakkoilmoitusta.

 

  1. Vastuut

Hynninen pyrkii mobiiliapplikaation tietojen oikeellisuuteen ja ajantasaisuuteen, kuitenkaan mobiiliapplikaation toimivuutta keskeytyksettömästi ja virheettömästi ei voida taata. Hynninen ei vastaa välittömistä eikä välillisistä vahingoista, jotka aiheutuvat mobiiliapplikaation tai palveluiden saatavuudesta tai virheellisyydestä.

 

  1. Evästeet, analytiikka ja käyttödata

    Mobiiliapplikaatio kerää käyttödataa ja analytiikkaa Hynnisen-palveluiden toteuttamiseksi, palveluiden kehittämiseksi, applikaation käyttökokemuksen parantamiseksi sekä markkinoinnin kohdentamiseen.

Kerättävää käyttödataa on muun muassa ladatut sivut, selaintyyppi, käyttöjärjestelmä ja ajankohta. Hynninen voi käyttää applikaation käytöstä kerättyä tietoa kohdennetun mainonnan tuottamiseen.

 

  1. Henkilötietojen käsittely

Mobiiliapplikaatioon rekisteröitymisen yhteydessä pyydetään antamaan henkilötietoja. Hynninen käsittelee henkilötietoja huolellisesti lainsäädännön mukaisesti ja huolehtii yksityisyyden suojan toteutumisesta henkilötietojen käsittelyssä. Kerättyjä tietoja voidaan tallettaa Hynnisen henkilörekistereihin, jolloin tietoja käytetään selosteissa määriteltyihin tarkoituksiin.

Rekisteröity voi tarkastaa henkilötietonsa ottamalla yhteyttä Hynniseen ( Valokuvaamo Kuvakeskus Hynninen Oy, asiakaspalvelu@kuva-hynninen.fi). Hynninen oikaisee tai poistaa puutteelliset, väärät tai vanhentuneet henkilötiedot pyynnöstä. Henkilötietojen käsittelyyn annettu suostumus voidaan milloin tahansa peruuttaa ilmoittamalla siitä Hynniselle. Henkilötietojen käsittely voi olla välttämätöntä palvelun tarjoamiseksi. Tällöin suostumuksen peruuttaminen voi johtaa tilanteeseen, ettei palvelua voida enää tarjota.

 

  1. Linkit ja sosiaaliset laajennukset

Mobiiliapplikaatiossa voi olla linkkejä ja yhteyksiä kolmannen osapuolen verkkosivustoihin sekä ns. sosiaalisia laajennuksia (esim. LinkedIn ja Facebookin yhteisöliitännäisiä). Hynnisen mobiiliapplikaatiossa olevat kolmannen osapuolen ylläpitämät liitännäiset latautuvat näiden palveluiden omilta palvelimilta, jolloin kolmas osapuoli voi asettaa omia evästeitään. Näihin Hynnisen mobiiliapplikaatiossa ja palveluissa oleviin kolmannen osapuolen tarjoamiin palveluihin tai kolmannen osapuolen välittämiin sovelluksiin sovelletaan kolmannen osapuolen käyttö- ja muita ehtoja.

 

  1. Sovellettava laki

Näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia, pois lukien lainvalintaa koskevat säännökset. Mahdolliset riitaisuudet käsitellään Kainuun käräjäoikeudessa.

Valokuvaamo Kuvakeskus Hynninen Oy 8.6.2021